Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Kullanıcılar, falperisi.com site hizmetinden yararlanarak; iş bu Kullanım Koşullarının tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt etmiş olurlar.
 2. falperisi.com sitesinde, kullanıcılar ve yorumcular kayıt formunda verdikleri bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt etmiş olurlar.
 3. falperisi.com sitesi, her “Kullanıcının” kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri ve maddelerde yazılı sebepler haricinde her ne sebeple olursa olsun kullanıcıların kişisel bilgilerini kurum veya kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. falperisi.com sitesi, veri tabanına yapılabilecek herhangi bir saldırı sonucunda; Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötüye kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan ötürü, hiç bir şekilde mesuliyet kabul etmez.
 5. falperisi.com sitesinde her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Kullanıcıların ve Yorumcuların eklediği içerikler nedeniyle oluşabilecek her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu, Kullanıcılara ve Yorumculara aittir. Bu sebeple falperisi.com sitesine rücu kesinlikle mümkün değildir. falperisi.com sitesi, Kullanıcı ve Yorumcu; hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu üç bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
 6. falperisi.com sitesinde, yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde, yorumcu ve kullanıcı arasında yapılan mesajlaşmalarda kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan, kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak falperisi.com sitesindeki bilgiler kullanıldığı zaman, yasal mercilerden bir talep olursa, falperisi.com sitesi tarafından bu “Kullanıcı / Kullanıcılar” veya “Yorumcu / Yorumcular” hakkındaki bilgiler, gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.
 7. Kullanıcılar ve Yorumcular falperisi.com sitesi dahilindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal anlamda takip istemi yaratacak, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşebilecek herhangi bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik edici, hiçbir yasadışı, tehditkar, rahatsızlık veren, küfür ve hakaret içeren, kaba, küçük düşürücü, ahlaka aykırı ya da pornografik bilgi postalayamaz veya paylaşamaz.
 8. falperisi.com sitesi üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde; (Örneğin: Kullanıcı-Kullanıcı, Kullanıcı-Yorumcu yada Yorumcu-Yorumcu) sorumluluk tamamen o kişlere aittir. Bu nedenle; falperisi.com sitesi, tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda çok dikkat göstermesini ve paylaşmamasını önerir.
 9. falperisi.com sitesinde Kullanıcılar ve Yorumcular, reklam içerikli veya ticari amaçlı hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme iletemez ve postalayamaz. Diğer Kullanıcılardan ve Yorumculardan herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak talebinde ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Ayrıca bu eylemlere yönelik e-posta zincirleri kurulamaz, spam e-posta gönderilemez. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya e-posta adresi veremez.
 10. Hiç bir Kullanıcı veya Yorumcu, bir başkasının gizlilik ve yayın haklarını çiğneyebilecek, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden, kurum veya kuruluşlardan izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.
 11. falperisi.com, sitesi, siteye dahil olan interaktif bölümlerde Kullanıcıların ve Yorumcuların yazdıklarından ve paylaştıklarından her ne sebeple olursa olsun mesul değildir; ayrıca bu bölümlerde yazılan ve paylaşılan görüşlere katılmak ve görüşleri paylaşmak durumunda değildir.
 12. falperisi.com sitesinde, Kullanıcı ve Yorumcu bilgilerinin falperisi.com sitesinin ihmali görülmeden yetkisi olmayan kişiler tarafınca okunmasından (Kullanıcı veya Yorumcunun bilgilerini diğer kişilerle paylaşması, siteyi kapatırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) ötürü doğabilecek zararlardan falperisi.com sitesi mesul değildir.
 13. falperisi.com sitesi, hiçbir site Kullanıcısının ve Yorumcusunun davranışlarından sorumlu değildir. Her ne koşulda olursa olsun sitenin kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsalar dahi Kullanıcılar ve Yorumcular arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan veya doğabilecek sonuçlardan (Örneğin: kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs.) falperisi.com sitesi sorumlu değildir.
 14. falperisi.com sitesi içeriğinde bulunan fal yorumları Yorumcular tarafından tamamen hayal gücü ile üretilmiştir, yapılan bu yorumlar, tamamıyla eğlence amaçlıdır, doğruluk içermez ve falperisi.com sitesi bu yorumların kesinliği ve doğruluğu hakkında taahhüt vermez. Bu kullanıcı sözleşmesini onaylayan kişi verilen hizmetin eğlence amacı taşıdığının bilincinde olduğunu, dini inançlarının istismarı gibi bir durumun söz konusu olmadığını beyan ve kabul eder. Yorumcuların sunduğu içerik yanlış anlamalar oluşturabileceğinden çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayan şahıslar için sakıncalı olabilir.
 15. Üyelik iptali: falperisi.com sitesi, hiçbir sebep göstermeden, istediği kullanıcıların üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. falperisi.com sitesi iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri falperisi.com tarafından saklı tutulacaktır.
 16. Ayrıca, tüm Kullanıcılar istedikleri zaman ve hiçbir koşul gerekmeksizin üyeliklerini iptal ettirebilirler. Üyelik iptali sonrası kalabilecek fal puanlar Paypal üzerinden alınmış ve hiç kullanılmamış ise iade edilebilir ancak mobil ödeme ile alınmışsa iade edilememektedir. Böyle bir durumda fal puanları kullandıktan sonra üyeliklerini silmelerini öneririz.
 17. Bedava, promosyon veya ücretli fallara yapılan yorumlardan Yorumcular sorumludur. Yapılan bu yorumlarda insani değerleri küçük düşürücü, yasalara ve devlete karşı herhangi bir propaganda yapmak kesinlikle yasaktır. Ebeveynlerin, çocuklarını sakıncalı içeriklerden koruması için çok sayıda bedava ve ücretli yazılım ve servis mevcuttur. Bu yazılımlar bir web tarayıcısını kullanmaktan daha karmaşık teknik bilgi gerektirmemektedir.
 18. Fal puan iadesi: falperisi.com sitesinde her kullanıcının teknik sorundan ötürü sınırsız, beğenmeme durumlarında ise bir yıl içerisinde toplamda iki iade hakkı vardır. Ancak bu iade falcıların rızası ile olabilir.
 19. falperisi.com sitesinde sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlananlar veya herhangi bir şekilde falperisi.com sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. falperisi.com hizmetlerinden yararlanan ve falperisi.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, falperisi.com tarafından iş bu site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 20. falperisi.com, Kullanım Şartları'nı tek taraflı olarak değiştirme ya da düzenleme hakkına sahiptir.